Grupa 4
Nauczyciele
Emila Boniakowska
Katarzyna Matusik
Patrycja Hardej-Adamczyk

Kontakt
+48 22 676 51 95 wew. 18