Nowe procedury organizacji opieki w okresie pandemii COVID-19

Poniżej przedstawiamy Państwu procedury organizacji opieki w okresie pandemii COVID-19 opracowane dla placówek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz obowiązujące w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie zaktualizowane procedury bezpieczeństwa i oświadczenia obowiązujące od dnia 25.05.2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że obecność dziecka w przedszkolu wymaga uzgodnienia z przedszkolem, zapoznania się i zaakceptowania obowiązujących w placówce procedur oraz złożenia stosownych oświadczeń.