Konferencja wojewódzka "Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej"

Kuratorium Oświaty w Warszawie zaprasza Rodziców na konferencją wojewódzką „Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej”, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.

W programie konferencji zaplanowano m.in. omówienie istoty i typologii zjawiska związanego z komunikacją oraz odpowiedzialności za stosowanie niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i zabronionego prawem sposobu komunikacji.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 (rejestracja uczestników od godziny 9:00), liczba miejsc jest ograniczona.

Zaproszeni prelegenci omówią m. in. komunikację na różnych etapach życia, istotę i typologię zjawiska mowy nienawiści, metodę porozumiewania się bez przemocy (wg Marshalla Rosenberga), komunikację w szkole, przestępczość z nienawiści i odpowiedzialność w odniesieniu do tych czynów.