18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada rozpoczyna obchody Światowego Tygodnia wiedzy o Antybiotykach. Zachęcamy do lektury prezentacji przygotowanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach