Biuro edukacji

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z zasadami organizacji opieki wakacyjnej oraz harmonogramem zapisów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.
Opieka w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.