Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych

Biuro edukacji

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2019 r.

Rejestracja wniosków w systemie elektronicznym rozpoczęła się 19 marca 2019 r.

26 kwietnia w elektronicznym systemie zapisów (po zalogowaniu na indywidualne konto dziecka) oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane, będzie można uzyskać informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżury wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia informacji o zakwalifikowaniu. W przypadku zakwalifikowania dziecka do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" opłatę w wysokości 100,00 zł za I Turnus (1.07-12.07.2019 r.) i/lub 100,00 zł za II Turnus (15.07-26.07.2019 r.) należy wpłacić na rachunek bankowy nr 89 1030 1508 0000 0005 5017 0051.
W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za żywienie – dyżur wakacyjny, Turnus ... imię i nazwisko dziecka.