W przedszkolu realizowane są zajęcia dydaktyczne poszerzające ofertę edukacyjną placówki:

Młody matematyk w Krainie Liczb

Chociaż mało mamy lat, poznajemy liczby świat

Program zajęć powstał na podstawie programu matematycznego „W Krainie Liczb” opartego na materiale dydaktycznym firmy Wehrfritz w postaci „Liczbowych ogrodów” oraz własnych doświadczeń, zdolności i zainteresowań nauczyciela prowadzącego zajęcia. Opiera się na założeniu nauki matematyki poprzez zabawę.

Na zajęciach "Młody matematyk w Krainie Liczb" to dzieci tworzą matematykę, tworzą przestrzeń dla indywidualnych pomysłów. Podczas spotkań matematycznych w Świecie Liczb Willy’ego dzieci rozwijają logiczne myślenie, zainteresowanie cyframi i liczbami. Odwiedzając kolejne domki liczbowe w "Mieście Liczb" dzieci aktywnie biorą udział w organizowanych zabawach muzyczno-ruchowych i matematycznych poszerzając przy tym swoją wiedzę i umiejętności.

Każde zajęcie jest nową i ciekawą przygodą pokazującą dzieciom piękno matematyki. Atrakcyjne pomoce i ciekawe zabawy matematyczne wykorzystujące bajki, muzykę, ruch, zachęcają dzieci do kreatywnego działania, ułatwiają porządkowanie przeżyć i wiedzy oraz rozpoznawanie związków. W tym bogactwie i różnorodności działań dzieci mogą znaleźć coś na miarę swoich możliwości i zainteresowań.

Kreatywne przedszkolaki

Głównym założeniem zajęcia „Kreatywne Przedszkolaki” jest rozwijanie i pobudzanie dzieci do działania, stwarzanie sytuacji zadaniowych, podczas których będą mogły zdobywać nowe umiejętności oraz poznawać nowe sposoby rozwiązywania problemów, a także odkrywać swoje talenty.

Zajęcie oparty jest na zabawie, dzięki czemu sprzyjać będzie przyswajaniu nowych informacji. Podzielony jest na cztery działy tematyczne związane z aktualną porą roku. Podczas zajęć realizowane będą treści z zakresu matematyki, które podniosą poziom przeliczania elementów, rozpoznawania cyfr i figur geometrycznych przez dzieci. Dzięki używaniu w trakcie zajęć zwrotów w języku angielskim, dzieci będą miały możliwość osłuchiwania się i przyswajania nowych słów w języku nowożytnym. Natomiast treści związane ze zdrowym żywieniem prezentowane podczas zajęć przybliżą dzieciom wiedzę z zakresu pozytywnych nawyków żywieniowych oraz potrzebę ich stosowania w życiu codziennym. Podczas zajęć korzystać będziemy ze środków multimedialnych w postaci tablicy interaktywnej, która urozmaici zajęcia oraz pozwoli dzieciom na pogłębianie zainteresowań nowymi technologiami. Praca z tablicą interaktywną umożliwi i zaspokoi potrzebę zabawy, gdyż oprócz wartości edukacyjnych daje ona możliwość aktywnej rozrywki, którą dzieci bardzo lubią.

Taniec, śpiew, muzyka z językiem angielskim

Nauka języka nie musi być nudna, a wręcz przeciwnie, może być bardzo pasjonująca. Program zajęć kładzie szczególny nacisk na muzykę i zabawę, które naturalnie wprowadzają dzieci w zaczarowany świat nauki języka angielskiego. Muzyka i piosenki to doskonały sposób na urozmaicenie nauki języka angielskiego a taniec wyzwala naturalną potrzebę ruchu oraz aktywizuje umysł, mobilizując do działania. W trakcie tańca i wspólnego śpiewania piosenek dzieci poznają wiele słów i zwrotów w języku angielskim, ćwiczą pamięć a także mięśnie, koordynację ruchów i pracę w zespole.

Program zajęć opiera się na przekonaniu, że dzieci, które we wczesnych latach swego życia zetkną się z językiem angielskim, będą lepiej przygotowane do podjęcia nauki języka obcego w szkole.

Zakładając, że język angielski jest językiem globalnym, którego znajomość jest niezbędna do funkcjonowania w życiu codziennym, program wprowadza dzieci w świat języka angielskiego w przyjemny i łagodny sposób. Podczas nauki języka w przedszkolu szczególnie istotne jest zaangażowanie wszystkich zmysłów dziecka, jego odczuć, respektowanie jego potrzeby ruchu i sprawdzenia swoich umiejętności.

Będziemy uczyć angielskiego poprzez taniec i ruch. Poprzez opowieści ruchowe, elementy rytmiki oraz ćwiczenia ogólnousprawniające. Dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i pamięć, przy równoczesnym oswajaniu ich z językiem obcym. Zajęcia będą miały formę zabawy połączona z nauką języka angielskiego.

Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Celem zajęcia "Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej" jest m.in. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Rozwój sprawności ruchowej dzieci jest ściśle związany z jego rozwojem umysłowym i jednocześnie ma duży wpływ na ten rozwój. Sprawność ruchowa kształtuje się przez całe życie i jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się stron motoryczności człowieka. U dziecka w wieku przedszkolnym rozwija się ona przez nabywanie doświadczeń i nawyków ruchowych między innymi w działalności sportowej.

Zabawy i gry ruchowe stanowią ważny element edukacyjny. O ich wartości świadczą uniwersalne możliwości zastosowania gier i zabaw, ich prostota i przystępność, nieskomplikowana technika oraz możliwość realizacji w dowolnych warunkach.

Głównym celem zajęcia jest wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej. Sprzyja to rozwojowi dzieci, procentuje w codziennym życiu, ale także sprzyja uprawianiu sportu w późniejszym wieku.