Opłaty

Opłaty za żywienie

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie wychowankom. Stawka dzienna żywieniowa zależna jest od ilości spożywanych przez dziecko posiłków. W roku szkolnym 2022/2023 za każdy dzień pobytu dziecka spożywającego 3 posiłki stawka wynosi 15 zł w tym:
  • śniadanie
    4,50 zł
  • obiad
    7,50 zł
  • podwieczorek
    3 zł
iPrzedszkole
Opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc. Szczegółowe informacje o wysokości opłat za żywienie na dany miesiąc (począwszy od września) i dane niezbędne do wykonania przelewu znajdują się na początku każdego miesiąca w panelu rodzica, po zalogowaniu się na stronie:
Wpłaty dokonać należy do 10-go każdego miesiąca. Opłaty za korzystanie z wyżywienia dziecka w przedszkolu można dokonać przelewem lub w formie gotówkowej u kierownika gospodarczego. Rodziców wpłacających na rachunek bankowy prosimy o wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz numeru bądź nazwy grupy do której dziecko uczęszcza.

W przypadku absencji dziecka, opłata za dni nieobecności ulega zwrotowi w miesiącu następnym. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszamy najpóźniej do godz. 9:00 w danym dniu nieobecności poprzez system elektroniczny iPrzedszkole.

Istnieje także możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji iPrzedszkole Mobile w sklepie Google Play.
Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat!