Rekrutacja

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych

10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

20 lutego br. o godz. 13.00 pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Informacja dla rodziców o godzinach przyjmowania wniosków i składanych oświadczeniach

Wnioski o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka", jako placówki pierwszego wyboru, przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola w terminach określonych w harmonogramie.