Rozkład dnia

Rozkład dnia dla dzieci młodszych

Rozkład dnia dla dzieci starszych

7.00 – 9.30

 • Schodzenie się dzieci, zabawy konstrukcyjne, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem
 • Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne, ćwiczenia sprawności manualnej, słuchanie czytanych przez nauczyciela tekstów literackich, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • Zabawa ruchowa
 • Śniadanie: doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się przy stole, zachęcanie do spożywania wszystkich potraw
 • Schodzenie się dzieci, zabawy konstrukcyjne, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem
 • Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne, ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne, słuchanie czytanych przez nauczyciela tekstów literackich, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • Ćwiczenia poranne
 • Śniadanie: doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się przy stole, zachęcanie do spożywania wszystkich potraw

9.30 – 12.30

 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego: aktywizowanie mowy i myślenia, doskonalenie sprawności umysłowych i manualnych, stwarzanie warunków do podejmowania przez dziecko zabaw i działań badawczych oraz konstrukcyjno-technicznych, rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci
 • Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie, na boisku, w parku lub w sali, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wykonywanie prac gospodarczych, ogrodniczych, porządkowych
 • Obiad: doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się przy stole, zachęcanie do spożywania wszystkich potraw
 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego: aktywizowanie mowy i myślenia, doskonalenie sprawności umysłowych i manualnych, stwarzanie warunków do podejmowania przez dziecko zabaw i działań badawczych oraz konstrukcyjno-technicznych, rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci
 • Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie, na boisku, w parku lub w sali, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wykonywanie prac gospodarczych, ogrodniczych, porządkowych
 • Obiad: doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się przy stole, zachęcanie do spożywania wszystkich potraw

12.30 – 17.00

 • Zajęcia proponowane przez nauczyciela, słuchanie utworów literackich lub muzycznych, słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, relaksacja
 • Leżakowanie (w grupie dzieci 3-letnich)
 • Zabawy dydaktyczne lub tematyczne, ćwiczenia sprawności manualnej, utrwalanie piosenek i wierszy, zabawy dowolne w sali i w ogrodzie
 • Zabawa ruchowa
 • Podwieczorek: doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się przy stole, zachęcanie do spożywania wszystkich potraw
 • Zabawy ze śpiewem, zabawy przy piosence, ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne, ćwiczenia sprawności manualnej, zabawy swobodne w wybranych kącikach, praca indywidualna z dzieckiem
 • Zajęcia proponowane przez nauczyciela, słuchanie utworów literackich lub muzycznych, słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, relaksacja
 • Zabawy dydaktyczne lub tematyczne, ćwiczenia sprawności manualnej, utrwalanie piosenek i wierszy, zabawy dowolne w sali i w ogrodzie
 • Zestaw zabaw ruchowych
 • Podwieczorek: doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się przy stole, zachęcanie do spożywania wszystkich potraw
 • Zabawy ze śpiewem, zabawy przy piosence, ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne, ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy swobodne w wybranych kącikach, praca indywidualna z dzieckiem
Zajęcia dydaktyczne poszerzające ofertę edukacyjną przedszkola odbywają się zgodnie z harmonogramem grupowym.