ERASMUS+ 2017

Erasmus+ 2017

Erasmus+
Z radością informujemy, że dnia 09.05.2017 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2017 i kolejny projekt z naszego przedszkola został zatwierdzony pozytywnie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Projekt „Europejski plecak muzyczny” realizowany będzie od 1.10.2017 r. do 31.12.2018 r. i będzie on kontynuacją aktualnie realizowanego projektu „Szkolenie i rozwój drogą do Europy”. Dzięki projektowi „Europejski plecak muzyczny” wspólnie z dziećmi odbędziemy muzyczne podróże po Europie. Dzieci będą poznawać poszczególne kraje europejskie zabrane w podróż muzyczną do Irlandii, Włoch i Hiszpanii. Najważniejszym elementem zajęć będzie muzyka tradycyjna, charakterystyczna dla poznawanych krajów, która odkryje przed dziećmi ich walory. W wymierny sposób 900 członków społeczności przedszkolnej /dzieci, rodzice i nauczyciele/ zostanie prawdziwymi beneficjentami projektu.

Przybliżanie dzieciom krajów europejskich zrealizujemy przy wykorzystaniu muzyki charakterystycznej dla tych krajów: muzyki poważnej, muzyki ludowej oraz wartościowej muzyki rozrywkowej. Przyswajanie przez dzieci informacji będzie się odbywać w trakcie podróży z muzyką związaną z krajami europejskimi. W trakcie zajęć będą wykorzystywane aktywne metody pracy takie, jak: Pedagogika zabawy i Tańce w kręgu Klanzy, Efekt Mozarta, Aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss, Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana i Metoda Carla Orffa. W pracy wykorzystamy taniec, śpiew oraz grę na instrumentach perkusyjnych. Tłem każdego zajęcia będzie muzyka ludowa lub inna charakterystyczna dla danego kraju. Z tą muzyką dzieci będą podróżować po wybranym kraju i poznawać jego koloryt. Dodatkowo dzieci poznają zabytki, tradycyjne stroje, cechy krajobrazu, potrawy narodowe i elementy charakterystyczne dla danego kraju.

Celem projektu „Europejski plecak muzyczny” jest podwyższenie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego naszych nauczycieli, co umożliwi włączenie przez zabawę języka angielskiego do zajęć przedszkolnych w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, a także poznanie podczas mobilności metodycznych nowych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela tak, by stale podnosić jakość wczesnej edukacji i opieki w naszym przedszkolu. Mobilności metodyczne dla kadry kierowniczej umożliwią z kolei poznanie nowych metod zarządzania placówką oraz motywowania pracowników.

W czasie mobilności chcemy ponadto nawiązać kontakty z przedszkolami w odwiedzanych krajach, aby w przyszłości opracować wspólny projekt.