ERASMUS+ 2019

Erasmus+ 2019

Erasmus+

Pragniemy poinformować Państwa, że 21.05.2019 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2019, a nasz międzynarodowy projekt Erasmus+ „Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii” uzyskał dofinansowanie Narodowej Agencji Erasmus+.

Projekt będzie realizowany przez naszą placówkę od 1.10.2019 do 31.12.2020.

Działania projektu „Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii” związane są z chęcią i potrzebą podniesienia jakości kształcenia w przedszkolu. Działania te przyczynią się do wsparcia naszych nauczycieli w wykorzystywaniu przez nich w codziennej pracy narzędzi TIK, tak aby doskonalić wśród dzieci innowacyjność i kompetencje cyfrowe. Realizacja projektu przyczyni się również do kształtowania umiejętności współpracy, kreatywności i komunikacji wśród dzieci. Projekt będzie miał wielki wpływ na naszych wychowanków, które jako absolwenci naszego przedszkola będą gotowe do życia w społeczeństwie informacyjnym. Jako Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, planujemy także w swoich działaniach zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto poprzez poznawanie europejskich krajów i ich mieszkańców nasi wychowankowie nabiorą wrażliwości na innych i otworzą się na świat dzięki wczesnej nauce języka angielskiego i szacunku do wielokulturowości.

Ewelina Kędzierska