Program eTwinning – europejska społeczność szkolna

eTwinning
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Projekty zrealizowane w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w ramach programu eTwinning

ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. „Water is the source of life” - Woda jest źródłem życia – projekt własny (Misie i Jagódki) IX 2018 Zobacz więcej...
 2. Piękna nasza Polska cała – tradycja, historia, współczesność (Tygryski) IX 2018 Zobacz więcej...
 3. Fun and Games Math 3 – Zabawy i gry matematyczne (Tygryski) IX 2018 Zobacz więcej...
 4. Let’s cook – Gotujmy – projekt własny (Tygryski) IX 2018 Zobacz więcej...
 5. The World in the shapes – Świat w kształtach – projekt własny (Wróbelki) IX 2018 Zobacz więcej...
 6. Cheerful math – Wesoła matematyka – projekt własny (Kotki) IX 2018 Zobacz więcej...
 7. Grandpa and grandma’s games – Gry i zabawy Babci i Dziadka – projekt własny (Kotki) X 2018 Zobacz więcej...
 8. European Masterchef – Europejski Masterchef – projekt własny (Pszczółki) X 2018 Zobacz więcej...
 9. Shapes and geometry – Kształty i geometria – projekt własny (Misie) XI 2018 Zobacz więcej...
 10. Our Christmas Holiday Traditions – Nasze świąteczne tradycje (Żabki) XI 2018 Zobacz więcej...
 11. Christmas Cards for Kindergartens and Schools – Art. Project – Kartki świąteczne dla przedszkoli i szkół – projekt artystyczny – projekt własny (Kotki) XI 2018 Zobacz więcej...
 12. The Christmas Projekt – Boże Narodzenie – (Kangurki) XI 2018 Zobacz więcej...
 13. Robot European dance – Europejskie tańce robotów – projekt własny (Jagódki) XI 2018 Zobacz więcej...
 14. Geleceği kodlayan minikler – Kodowanie przyszłością dzieci – (Tygryski) XI 2018 Zobacz więcej...
 15. Kids love fairy tales – Dzieci uwielbiają bajki – (Tygryski) XII 2018 Zobacz więcej...
 16. Small Painter – Mały malarz – (Jagódki) II 2019 Zobacz więcej...
 17. Flag Design – Projekt flagi – (Jagódki) II 2019 Zobacz więcej...
 18. I read with mom and dad together – Czytam razem z mamą i tatą – (Kotki) II 2019 Zobacz więcej...
 19. Bee-Bot robotméhecske az óvodaban – Bee-Bot (robot pszczoła) w przedszkolu – (Jagódki) IV 2019 Zobacz więcej...

ROK SZKOLNY 2017/2018

I semestr
 1. „My city with young European eyes” – Moje miasto oczami małego Europejczyka – projekt własny (Wróbelki) IX 2017
 2. „Let`s sing a song” – Zaśpiewajmy piosenkę (Tygryski) IX 2017
 3. „Musical journey around Europe” – Muzyczna podróż po Europie – projekt własny (Tygryski) X 2017, uczestnicy (Pszczółki)
 4. „Kid`s smoothies” – Koktajle dziecięce (Kotki) IX 2017
 5. „The European Christmas cards” – Europejskie kartki świąteczne – projekt własny (Misie) XII 2017
 6. „Teddy Bear Day” – Dzień misia – projekt własny (Kotki) XI 2017
 7. „Magic Christmast Cards” – Kartki bożonarodzeniowe – projekt własny (Słoneczka) XII 2017
 8. „Christmas carols in the all Europe” – Kolędy w całej Europie – projekt własny (Kotki) XII 2017
II semestr
 1. „Time for English – teach and learn, sing and have fun with us!” – Czas na język angielski – ucz się i nauczaj, śpiewaj i baw się razem z nami – projekt własny (Kotki) II 2018
 2. Young European close to the nature – Mały Europejczyk blisko natury – projekt własny (Wróbelki) III 2018
 3. Meeting with cultures – Spotkanie z kulturą – projekt własny (Misie) III 2018
 4. Art, emotions and… – Sztuka, emocje i… (Kangurki) III 2018
 5. A plain air – „A long painting for our Mothers” – Na świeżym powietrzu – ogromny obraz dla naszych mam… (Tygryski) IV 2018
 6. Viva le mamme d’Europa. Let’s celebrate Mother’s Day – Świętujmy Dzień Mamy – projekt własny (Tygryski) IV 2018
 7. „Spring Garden” – wiosenny ogród – projekt własny (Kotki) IV 2018
 8. „Maths” – Matematyka (Kotki) II 2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. „Autumn In kindergarten” – Jesień w przedszkolu – projekt własny (Misie) X – XI 2016
 2. „The small explorers, the great inventors – experience and experiments” – Mali odkrywcy, wielcy wynalazcy – doświadczenia i eksperymenty – projekt własny (Tygryski, Kangurki, Pszczółki) XI 2016 – VI 2017
 3. I`m trying, exploring, discovering - Próbuję, badam, odkrywam (Kotki) IX 2016 – IV 2017
 4. „Mój przyjaciel - Miś” – projekt własny (Słoneczka) I 2017 – VI 2017
 5. „The most famous european fairy tales characters” – Postacie z europejskich bajek – projekt własny (Kotki) II – XII 2017
 6. „Easter Cards 2017” (Wróbelki) III-IV 2017
 7. „Meeting with Frederic Chopin” – Spotkanie z Fryderykiem Chopinem – projekt własny (Wróbelki) V – VI 2017
 8. „Mother`s Day is coming up” – Dzień Matki nadchodzi (Wróbelki) V 2017
 9. „Be Active, Be Healthy, Be Happy” – Być aktywnym, być zdrowym, być szczęśliwym – projekt własny (Misie) IV – VI 2017
 10. „The European Cookbooks” – Europejska książka kucharska – projekt własny (Kotki) V 2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

 1. „Magic Time of Christmas” – Magiczny czas Bożego Narodzenia – projekt własny (Kotki)
 2. „Christmas Box” – Świąteczna skrzynka (Wróbelki)
 3. Celebrations of The International Children`s Day (Słoneczka)
 4. The 100th Birthday of Dąbrowa Górnicza (Słoneczka)

ROK SZKOLNY 2014/2015

 1. „Four seansons in the art child” – „Cztery pory roku w sztuce dziecka” projekt własny (Wróbelki)
 2. „Christmas Card Exchange 2014” – „Kartki Bożonarodzeniowe 2014” (Wróbelki)
 3. „Velkanocne pozdravy” – „Wielkanocne pozdrowienia” – projekt własny (Kotki)

ROK SZKOLNY 2013/2014

 1. „Autumn” – “Jesień” (Kotki)
 2. „Christmas traditions” – „Tradycje Świat Bożego Narodzenia” (Kotki)
 3. „Easter tradition in different european countries” – „Tradycje Świąt Wielkanocnych” – projekt własny (Słoneczka)
 4. „Small European Travel” (kontynuacja w roku szk. 2014/2015) – „Mały Europejczyk w podróży” – projekt własny (Kotki)

ROK SZKOLNY 2012/2013

 1. „Global Christmas Greetings” – „Ogólnoświatowe Świąteczne Pozdrowienia” (Wróbelki)
 2. „Mother’s Day” – „Dzień Matki” (Kotki)
 3. „The Perrault fairy tales have seen by eyes of small” – „Baśnie Perrault’a widziane oczami Małych Europejczyków” – projekt własny (Misie, Słoneczka)

ROK SZKOLNY 2011/2012

 1. „Our Christmas Tale” – „Nasza Bożonarodzeniowa opowieść” (Misie)
 2. „101 ways to save Mother Earth” – „101 sposobów na ratowanie Ziemi” (Słoneczka)