Varsavianistyczna Szkoła

Varsavianistyczna Szkoła

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
 • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
 • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
 • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
 • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.
W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole aktywnie realizowało program, którego końcowym efetem było zdobycie certyfikatu „Varsavianistyczna szkoła” na kolejne lata, przyznawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym.
 • nauczyciele z wszystkich grup zorganizowali szereg zajęć, spotkań, wycieczek, aby przybliżyć dzieciom wiedzę na temat Warszawy,
 • nasi wychowankowie brali udział w konkursach plastycznych, fotograficznych o tematyce warszawskiej organizowanych przez warszawskie przedszkola i instytucje,
 • w grupach organizowane były ciekawe konkursy plastyczne dot. zabytków Warszawy,
 • zorganizowaliśmy fotograficzny przedszkolny konkurs plastyczny: „Warszawa – miasto moje a w nim”,
 • braliśmy udział w działaniach organizownaych przez TPW np. w spacerach po Warszawie z przewodnikiem oraz w grach miejskich,
 • przygotowaliśmy przedstawienia dla pensjonariuszy w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczy ul. Mehoffera, kartki świąteczne dla ciężko chorych podopiecznych Hospicjum Domowego z ul. Tykocińskiej,
 • braliśmy udział w akcjach charytatywnych: Góra grosza, Nakrętki, Pola Nadziei,
 • wzięliśmy udział w przedszkolnej akcji „Żołędziaczek”
 • zbieraliśmy żołędzie i kasztany dla Nadleśnictwa Jabłonna,
 • przygotowaliśmy gazetki dla rodziców dot. ciekawych wydarzeń i miejsc w Warszawie,
 • wzięliśmy udział w akcji BohaterON – kartka dla powstańca oraz „Żółte żonkile” w obchodach 75. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie,
 • w grupach realizowane były innowacje i projekty e-twinning o tematyce warszawskiej np. innowacje „Warszawa barwami malowana”, „O mojej kochanej Warszawie”, „Warszawskie ulice odkrywają tajemnice” oraz projekt „My city with young European eyes”.

Opracowanie:
Joanna Pacholczyk-Mizdalska