Warszawa Oddycha

#WARSZAWAODDYCHA

#WARSZAWAODDYCHA
W ramach akcji prospołecznej #WARSZAWAODDYCHA nasze przedszkole zostało wybrane do zainstalowania sensora powietrza.

Teraz możemy na bieżąco monitorować jakość powietrza w najbliższym otoczeniu korzystając z aplikacji Airly lub korzystając ze strony internetowej: