Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 226
Małego Europejczyka

ul. Strumykowa 17
03-138 Warszawa

tel. i fax 22 676 51 95

"Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu"
Robert Fulghum
Uwaga:
Obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

Przedszkole
Małego Europejczyka

wtorek, 23 sierpnia 2016 12:06

Fundusz Rady Rodziców

FUNDUSZ RADY RODZICÓW w roku szk. 2018/2019

65 zł za m-c – w przypadku gdy uczęszcza do naszej placówki jedno dziecko tego samego rodzica

60 zł za m-c, za dziecko– w przypadku gdy uczęszcza równocześnie więcej niż jedno dziecko tego samego rodzica

 

Przy płatności za cały rok "z góry" do dnia 15 października 2018 r.:

585 zł   (w przypadku gdy uczęszcza do naszej placówki jedno dziecko tego samego rodzica)

540 zł za dziecko (w przypadku gdy uczęszcza równocześnie więcej niż jedno dziecko tego samego rodzica)

 

Uprzejmie prosimy Rodziców o deklarowanie składki na fundusz Rady Rodziców w kwocie wskazanej powyżej. Jednocześnie informujemy, że Państwa wpłaty przeznaczone będą w całości na potrzeby dzieci i umożliwią nam uatrakcyjnienie pobytu oraz poszerzenie edukacji kulturalnej naszym wychowankom.


Wpłaty przelewem na fundusz Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 226 "Małego Europejczyka"

ul. Strumykowa 17, 03-138 Warszawa

Numer rachunku bankowego: 33 1240 6117 1111 0010 2968 4479

w tytule przelewu należy wpisać:

fundusz Rady Rodziców, imię i nazwisko dziecka, grupa ...