Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 226
Małego Europejczyka

ul. Strumykowa 17
03-138 Warszawa

tel. i fax 22 676 51 95

"Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu"
Robert Fulghum
Uwaga:
Obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

Przedszkole
Małego Europejczyka

piątek, 20 kwietnia 2018 11:36

Wzór wniosku potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

Wniosek potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole posdtawowej.

piątek, 02 marca 2018 13:06

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

2 marca br. o godz. 13.00 pod adresem:
przedszkola.edukacja.warszawa.pl

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Informacja dla rodziców o terminach przyjmowania wniosków i składanych oświadczeniach

Godziny pracy sekretariatu w okresie przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 430 w rekrutacji na rok szk. 2018/2019


PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 
8.00 - 16.00

 

Godziny pracy sekretariatu w okresie przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226  "Małego Europejczyka" w rekrutacji na rok szk. 2018/2019

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK
8.00 - 16.00
CZWARTEK
7.00 - 17.30


Podpisane wnioski (wymagane są podpisy obojga rodziców) wraz z oświadczeniami oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przyjmowane będą w sekretariacie  Przedszkola z Oddziałami Integracyjnego Nr 226 „Małego Europejczyka” przy ul. Strumykowej 17 w Warszawie w terminach określonych w harmonogramie.


Wzory oświadczeń znajdują się w sekretariacie przedszkola oraz poniżej:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola (p-226 ul. Strumykowa)

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola (p-430 ul. Ceramiczna)

Jednocześnie na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) dokumentami dla potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu o wielodzietności rodziny kandydata jest np. kopia Karty Dużej Rodziny.

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

środa, 21 lutego 2018 09:17

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2018/2019

Plan organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych