Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 226
Małego Europejczyka

ul. Strumykowa 17
03-138 Warszawa

tel. i fax 22 676 51 95

"Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu"
Robert Fulghum
Uwaga:
Dyżur wakacyjny 2018

Przedszkole
Małego Europejczyka

Dyżur wakacyjny 2018

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka", jest wniesienie opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy dzieci zakwalifikowanych (tj. od dnia 25 maja br. do 15 czerwca br.). Opłatę za wyżywienie za okres   16 - 31 sierpnia br., w wysokości 108,00 zł (12 dni roboczych), należy wpłacić na rachunek bankowy ww. placówki tj.:
89 1030 1508 0000 0005 5017 0051.
W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

30 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00  pod adresem:
warszawa-dyzury.pzo.edu.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny.
Rodzice będą mogli w systemie elektronicznym wskazać turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko.
W celu załogowania się do systemu rodzice korzystają z hasła dostępu do konta założonego przez siebie w 2018 r., dotyczącego innych rekrutacji (np. rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych) lub hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej w której prowadzone są oddziały przedszkolne.
Zarejestrowany wniosek  należy wydrukować, podpisać i  złożyć  w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Harmonogram oraz zasady zapisów na dyżury wakacyjne znajdują się poniżej, w plikach
do pobrania.

Plik harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_dyzury_wakacyjne_2018.docx

Plik zasady_zapisow_na_dyzury_wakacyjne_2018.docx

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2018 r.

Plik dyzury_oddzialy_przedszkolne_2018_3.xlsx

Plik dyzury_przedszkola_2018_wer3.xlsx

Wzór wniosku o wydanie hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne