Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 226
Małego Europejczyka

ul. Strumykowa 17
03-138 Warszawa

tel. i fax 22 676 51 95

"Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu"
Robert Fulghum
Uwaga:
Zebranie organizacyjne

Przedszkole
Małego Europejczyka

JACY  JESTEŚMY

Kochamy dzieci, lubimy swoją pracę, tworzymy domową atmosferę pełną ciepła i serdeczności i dlatego dzieci czują się u nas bezpiecznie, są szczęśliwe i lubią chodzić do przedszkola.

DO  SZKOŁY  BEZ  OBAW

Jesteśmy przede wszystkim "Przedszkolem dobrego startu w szkole". Dążymy do jak najlepszego przygotowania wszystkich dzieci do następnego ważnego etapu w ich życiu, jakim jest obowiązek szkolny i staramy się tak przygotować do niego dzieci, aby realizowały go w sposób bezstresowy i swobodny. Osiągnięcie tak postawionego celu wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka pod kątem poznawczym, emocjonalno-społecznym, jak i wyrównania startu szkolnego wszystkich dzieci, szczególnie tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystujemy programy własne, nowoczesne metody pracy, stosujemy wczesną diagnozę i pracę terapeutyczną z dziećmi wymagającymi wsparcia prowadzoną przez zatrudnianych w przedszkolu specjalistów i specjalistów z poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

ROZWIJANIE TWÓRCZEJ  OSOBOWOŚCI  DZIECKA

Drugim kierunkiem działania, który  wyznacza nasze cele jest rozwijanie twórczej osobowości dziecka. Osiągamy to poprzez pobudzanie dziecka do twórczych działań we wszystkich sferach jego aktywności stosując metody aktywne, obserwację, doświadczenia oraz zachęcanie dzieci do wątpienia, sprawdzania i zadawania pytań.

POSTĘP ZA WSPÓŁCZESNOŚCIĄ

Trzecim elementem naszej codziennej pracy jest podążanie za postępem, rozwojem i nowoczesnością. Staramy się nadążać za zmianami społecznymi i kulturowymi. Przedszkole, tak jak każda inna instytucja jest wpisane w panującą sytuację społeczną i musi podlegać zmianom, jak wszystkie inne elementy życia społecznego. Nasze dzieci korzystają z nowoczesnych urządzeń. Przygotowujemy dla nich prezentacje multimedialne z wykorzystaniem fotografii i muzyki. W pracy dydaktycznej wykorzystujemy programy komputerowe dla dzieci, Internet.

W ZGODZIE ZE ZMIANAMI SPOŁECZNYMI

Nie zapominamy też o zmianach społecznych i politycznych. I to jest nasz następny priorytet. Przygotowujemy dzieci do roli obywateli Europy z jednoczesnym podkreśleniem piękna naszej ojczyzny. Nadaliśmy przedszkolu nazwę "Małego Europejczyka" i przybliżamy przedszkolakom Europę poprzez zabawę, muzykę i taniec. Opracowaliśmy program "Z przedszkolakiem przez Europę", który systematyzuje nasze działania i pozwala na włączenie treści dodatkowych do naszej codziennej pracy.

PRZYJAŹŃ DLA SPRAWNYCH INACZEJ

Realizując te wszystkie cele nie zapominamy o naszym najważniejszym kierunku działania - integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Pełne uczestnictwo w nauce, zabawie i życiu codziennym dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to nasz priorytet. Dbamy o pełne dostosowanie programów i metod pracy do każdego dziecka , jak również o to, aby wszystkie dzieci czuły się u nas szczęśliwe i osiągały sukces na własną miarę.

EDUKACJA  EKOLOGICZNA

Nowym działem, na który pragniemy położyć nacisk jest ekologia, realizowana poprzez ukazywanie piękna naszej Dzielnicy Białołęki i poznawanie sposobów ochrony tego piękna przed dewastacją.

NASZE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W naszym przedszkolu realizowane są następujące innowacje pedagogiczne zgłoszone do Mazowieckiego Kuratora Oświaty: "Muzyka rozwija umysł i  pomaga w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania";"Aktywne metody pracy";"Słucham muzyki i mam świetne wyniki - zintegrowana działalność muzyczno - plastyczna".  Realizujemy również programy własne tj. "Przedszkole dobrego startu w szkole", "Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym", Program adaptacyjny dzieci nowo przyjętych "Uśmiechnięty Przedszkolak", "Z Przedszkolakiem po Europie". Nasza placówka zgłosiła również dwa projekty "Dzień dobry, Panie Chopinie" i "Mamo, tato - czas na bajkę", zrealizowane w ramach V edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnech, oraz dwa projekt "Our Christmas Tale" (prezentacja z realiazacji projektu - pobierz), „101 ways to save Mother Earth” (prezentacja z realiazacji projektu - pobierz) i "Global Christmas Greetings" (prezentacja z realiazacji projektu - pobierz) zrealizowane w ramach europejskiego programu e-twinning, jako przykłady dobrych praktyk do Kuratorium Oświaty w Warszawie.