Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 226
Małego Europejczyka

ul. Strumykowa 17
03-138 Warszawa

tel. i fax 22 676 51 95

"Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu"
Robert Fulghum
Uwaga:
Zbiorcze zestawienie ofert

Przedszkole
Małego Europejczyka

JACY  JESTEŚMY

Kochamy dzieci, lubimy swoją pracę, tworzymy domową atmosferę pełną ciepła i serdeczności i dlatego dzieci czują się u nas bezpiecznie, są szczęśliwe i lubią chodzić do przedszkola.

DO  SZKOŁY  BEZ  OBAW

Jesteśmy przede wszystkim "Przedszkolem dobrego startu w szkole". Dążymy do jak najlepszego przygotowania wszystkich dzieci do następnego ważnego etapu w ich życiu, jakim jest obowiązek szkolny i staramy się tak przygotować do niego dzieci, aby realizowały go w sposób bezstresowy i swobodny. Osiągnięcie tak postawionego celu wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka pod kątem poznawczym, emocjonalno-społecznym, jak i wyrównania startu szkolnego wszystkich dzieci, szczególnie tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystujemy programy własne, nowoczesne metody pracy, stosujemy wczesną diagnozę i pracę terapeutyczną z dziećmi wymagającymi wsparcia prowadzoną przez zatrudnianych w przedszkolu specjalistów i specjalistów z poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

ROZWIJANIE TWÓRCZEJ  OSOBOWOŚCI  DZIECKA

Drugim kierunkiem działania, który  wyznacza nasze cele jest rozwijanie twórczej osobowości dziecka. Osiągamy to poprzez pobudzanie dziecka do twórczych działań we wszystkich sferach jego aktywności stosując metody aktywne (Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej  i E. Zielińskiej; Metoda Dobrego Startu -  metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania; Przedszkolaki Krok Drugi; Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne; Metoda TOC (Twórcze, Optymistyczne, Ciekawe); Metoda Storyline; Efekt Mozarta; Arteterapia – terapia przez sztukę; Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss; Edukacja przez ruch D. Dziamskiej; Ruch w korelacji z muzyką C.Orffa; Przyjaciele Zippiego; Pedagogika zabawy i Muzykoterapia), obserwację, doświadczenia oraz zachęcanie dzieci do wątpienia, sprawdzania i zadawania pytań.

POSTĘP ZA WSPÓŁCZESNOŚCIĄ

Trzecim elementem naszej codziennej pracy jest podążanie za postępem, rozwojem i nowoczesnością. Staramy się nadążać za zmianami społecznymi i kulturowymi. Przedszkole, tak jak każda inna instytucja jest wpisane w panującą sytuację społeczną i musi podlegać zmianom, jak wszystkie inne elementy życia społecznego. Nasze dzieci korzystają z nowoczesnych urządzeń. Przygotowujemy dla nich prezentacje multimedialne z wykorzystaniem fotografii i muzyki. W pracy dydaktycznej wykorzystujemy programy komputerowe dla dzieci, Internet.

W ZGODZIE ZE ZMIANAMI SPOŁECZNYMI

Nie zapominamy też o zmianach społecznych i politycznych. I to jest nasz następny priorytet. Przygotowujemy dzieci do roli obywateli Europy z jednoczesnym podkreśleniem piękna naszej ojczyzny. Nadaliśmy przedszkolu nazwę "Małego Europejczyka" i przybliżamy przedszkolakom Europę poprzez zabawę, muzykę i taniec. Opracowaliśmy program "Z przedszkolakiem przez Europę", który systematyzuje nasze działania i pozwala na włączenie treści dodatkowych do naszej codziennej pracy.

INTEGRACJA

Realizując te wszystkie cele nie zapominamy o naszym najważniejszym kierunku działania - integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Pełne uczestnictwo w nauce, zabawie i życiu codziennym dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to nasz priorytet. Dbamy o pełne dostosowanie programów i metod pracy do każdego dziecka , jak również o to, aby wszystkie dzieci czuły się u nas szczęśliwe i osiągały sukces na własną miarę.

EDUKACJA  EKOLOGICZNA

Nowym działem, na który pragniemy położyć nacisk jest ekologia, realizowana poprzez ukazywanie piękna naszej Dzielnicy Białołęki i poznawanie sposobów ochrony tego piękna przed dewastacją.

NASZE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W naszym przedszkolu realizowane są następujące innowacje pedagogiczne zgłoszone do Mazowieckiego Kuratora Oświaty: "Aktywne metody drogą do sukcesu szkolnego";"Słucham muzyki i mam świetne wyniki - zintegrowana działalność muzyczno - plastyczna"; "Bawię się doskonale, kiedy mój język ćwiczy wytrwale"; "Cztery pory roku w sztuce dziecka"; "Dobrze, że Basia jest z nami" i "Jagódki to teatr malutki - teatralno-muzyczne inspiracje dzieci".  Realizujemy również programy własne tj. „Kodeks Małego Europejczyka” – program wychowawczy; „Z przedszkolakiem po Europie” – program rozwijania świadomości europejskiej dzieci w wieku przedszkolnym; „Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym’ – program profilaktyczny; „Uśmiechnięty przedszkolak” program adaptacyjny; „Muzyka, ruch i mowa” – program wspomagający rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i „Gimnastyka angielskiego języka” – program przygotowujący dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim. Nasza placówka zrealizowała również projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych:  III edycja - "Mały twórca", V edycja - "Dzień dobry, Panie Chopinie" , "Zielona Białołęka", VI - edycja - "Mamo, tato - czas na bajkę", VIII edycja - "Strach ma wielkie oczy", X edycja - "Idąc ku przyszłości - przedszkolne przygody z komputerem". W ramach europejskiego programu e-twinning nawiązaliśmy współpracę z zagranicznymi placówkami przystępując do następujących projektów:"Our Christmas Tale", „101 ways to save Mother Earth”, "Global Christmas Greetings", "Mother's Day", "Atumn", "Christmas traditions - Tradycje Świąt Bożego Narodzenia" oraz "Christmas Card Exchange 2014". Nasi nauczyciele również w ramach projektu e-twinning opracowali i zrealizowali własne projekty: "The Perrault fairy tales have seen by eyes of small Europeans", "Four seasons in the art child", " "Velkanocne pozdravy", "Ester tradition in different european contries" i "Small European Travel".