Erasmus+ 2016

Erasmus+

Nasze przedszkole od 1.10.2016 r. realizuje projekt „Szkolenie i rozwój drogą do Europy” w ramach akcji KA1 programu Erasmus+.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości pracy placówki poprzez udział naszych pracowników w mobilnościach zagranicznych, w trakcie których doskonalić będą kompetencje językowe – w trakcie kursów językowych.

Dwójka naszych nauczycieli weźmie również udział w kursach metodycznych zagranicznych, poznając metodykę nauczania języka angielskiego w przedszkolu, tak aby wspierać poprawę jakości nauczania i uczenia się języka angielskiego przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt „Szkolenie i rozwój drogą do Europy” będzie realizowany przez najbliższe dwa lata, a jego realizacja wpłynie na podniesienie kwalifikacji metodycznych nauczycieli oraz wzrost znajomości języka angielskiego wszystkich uczestników projektu. Naszym celem długoterminowym jest również nawiązanie współpracy międzynarodowej z wybranymi placówkami oświatowymi z zagranicy.

Ewelina Kędzierska