Ogłoszenia

Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych

Dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich planujemy wg przygotowanego harmonogramu.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 pragniemy podziękować wszystkim Rodzicom oraz Przedszkolakom za kolejny rok pracy i wysiłku w tym wyjątkowym czasie.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków – aktualizacja

Przedstawiamy zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.