Ogłoszenia

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w naszym przedszkolu

W związku z ostatnim wydarzeniem w kraju, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół, informujemy Państwa, że zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu jest naszym priorytetem. Placówka nasza prowadzi szereg działań profilaktycznych i wychowawczych oraz posiada opracowane procedury dotyczące bezpieczeństwa.

Sprawozdanie finansowe Przedszkola

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Przedszkola zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy.

Bierzemy udział w kampanii "Rowerowy Maj"

"Rowerowy Maj" to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego.