Ogłoszenia

28. Finał WOŚP

Drodzy rodzice! Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie, koordynację i udział w 28 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie.

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie, sporządzony na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Grafik uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

Grafik uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w roku szkolnym 2019/2020