ERASMUS+ 2018

Erasmus+ 2018

Erasmus+

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie z Narodowej Agencji na kolejny projekt w programie Erasmus+, który będzie realizowany w okresie od 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r.

Projekt pod nazwą „Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny – uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia” ma na celu zapoznanie dzieci z tradycjami kulinarnymi różnych regionów Europy, ze sposobami spędzania wolnego czasu, rodzajami zabaw na świeżym powietrzu, dyscyplinami sportowymi, które uprawiają dzieci z innych krajów oraz z różnymi działaniami artystycznymi. Tym razem w działania naszego projektu zaangażujemy babcie i dziadków naszych dzieci, którzy przekażą nam ciekawostki na temat zabaw, w jakie oni bawili się, kiedy byli dziećmi, jakie sporty uprawiali, jak realizowali się artystycznie i jakie mieli ulubione potrawy. Nasi wychowankowie od najmłodszych lat poznają zasady zdrowego żywienia oraz sposoby aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu, a realizacja projektu pomoże wzbogacić nasze działania o dobre zwyczaje z wybranych krajów europejskich, które odwiedzimy.

Przedszkole „Małego Europejczyka” ma za zadanie przybliżanie dzieciom nie tylko języka angielskiego, ale także wiadomości o krajach europejskich. W naszych działaniach ważne jest edukowanie europejskie oraz rozbudzanie przynależności społecznej, postawy patriotycznej poprzez wprowadzanie w świat przeżyć, emocji, piękna, doświadczeń i odkryć związanych z historią, tradycją i kulturą.

Dzięki projektowi nauczyciele będą mieli także okazję wziąć udział w zagranicznych kursach językowych i metodycznych, na których podniosą swoje kompetencje językowe, zdobędą nową wiedzę i doświadczenia oraz przywiozą materiały, które będą doskonałą bazą do prowadzenia twórczych zajęć w naszym przedszkolu. W czasie mobilności zagranicznych planujemy ponadto nawiązać kontakt z przedszkolami, z którymi będziemy mogli nawiązać międzynarodową współpracę. Naszym celem jest również doskonalenie umiejętności nauczania języka angielskiego. Wierzymy, że dzięki udziałom w kursach, będziemy wykonywać naszą pracę jeszcze lepiej i efektywniej.

Emilia Boniakowska