Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" w roku szkolnym 2019/2020

 1. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Nasze przedszkole Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska | Wydawnictwo Mac Edukacja

 2. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki Od zabawy do nauki Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała | Wydawnictwo Nowa Era

 3. Program wychowania przedszkolnego Plac zabaw Ewa Janus | WSiP

 4. Programy dodatkowe, wzbogacające ww. program:

  1. Dziecięca Matematyka prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska | Wydawnictwo WSiP
  2. Wzory i obrazki program rozwijający percepcję wzrokową Marianne Frostig, David Horne
  3. Przedszkolaki Krok Drugi Andrzej Kołodziejczyk | Wydawnictwo Polska Edukacja Dzieci i Młodzieży
  4. Program edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym J. Dybyłowska, E. Pytlak, H. Waszkiewicz
  5. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska
  6. Uśmiechnięty przedszkolak – program adaptacyjny Karolina Biernat, Krystyna Kozłowska
  7. Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym – program profilaktyczny Izabella Szczypińska
  8. Z przedszkolakiem po Europie – program rozwijania świadomości europejskiej wśród dzieci w wieku przedszkolnym Agnieszka Ciołek, Elżbieta Karwowska-Godun
  9. Muzyka, ruch i mowa – program wspomagający rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym mgr Jolanta Cechowska, mgr Teresa Gozdek
  10. Kodeks Małego Europejczyka – program wychowawczy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 Małego Europejczyka Krystyna Kozłowska
  11. Program nauczania języka angielskiego Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska | Wydawnictwo Macmillan
  12. Kreatywny matematyk Joanna Pacholczyk-Mizdalska
  13. Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – program aktywności ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym Justyna Wyrzykowska
  14. Taniec, śpiew, muzyka Monika Senator, Izabela Rój
  15. Zabawy kreatywne z tablicą multimedialną Anna Kamińska, Ewelina Wojtkowska