„Czytające Przedszkola” to program czytelniczy adresowany do przedszkoli, który pomaga w przygotowaniu dzieci do szkoły i do życia.

„Książka umiejętnie dobrana ma szansę wzmacniać to, co w człowieku najlepsze, stać się ważnym elementem w samorozwoju człowieka, pozwala na wydobycie maksimum z ludzkich możliwości, dyspozycji i zdolności, jeśli zaistnieje współbrzmienie między jego treścią a potrzebami odbiorcy" J. Papuzińska.

Odkąd istnieje literatura dla dzieci dostrzega się jej głęboki wpływ na czytelnika, przypisuje jej się duże wartości wychowawcze i moralne. Książki, które czytamy dzieciom powinny budzić w nich pragnienie wiedzy, rozwój zainteresowań oraz oddziaływać na postępowanie i charakter dzieci. Jednocześnie literatura powinna rozbudzać umiłowanie do ojczyzny, polskiej mowy, przyrody, pogłębiać znajomość polskiej literatury i kultury, kształtować w dzieciach ważną umiejętność współżycia z ludźmi w prostych i codziennych sprawach, ukazywać piękno przyjaźni.

Wprowadzając codzienne czytanie do naszego przedszkola pragniemy:

 • rozbudzić u dzieci ciekawość świata
 • pomóc dzieciom w opanowaniu ojczystego języka
 • rozwijać słownictwo i umiejętność wypowiadania się
 • rozwijać wyobraźnię dziecięcą
 • ćwiczyć koncentrację i umiejętność słuchania
 • uczyć dzieci myślenia i wartości moralnych
 • rozwijać poczucie humoru
 • poszerzać wiedzę
 • wyrabiać u dzieci nawyk czytania i zdobywania wiedzy
 • rozszerzać tematykę dziecięcych zainteresowań
 • przygotować dzieci do wymagań, jakie stawia przed nimi szkoła

Język to podstawowe narzędzie myślenia, zdobywania wiedzy, komunikacji z ludźmi i udziału w kulturze. Czytanie ma być dla dziecka przyjemnością, a nie obowiązkiem i udręką.

Lider programu w przedszkolu
Joanna Pacholczyk-Mizdalska