Przydatne adresy i linki

1.
Antydepresyjny Telefon Zaufania
22 484 88 01

www.liniadzieciom.pl
2.
Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
tel. 22 626 94 19
e-mail: kopd@kopd.pl
http://kopd.pl
3.
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
tel. 22 499 37 33
e-mail: info@niebieskalinia.org
http://www.niebieskalinia.org
4.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
tel. 22 666 10 36
800 120 002 – czynny całą dobę
e-mail: biuro@niebieskalinia.info
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
http://www.niebieskalinia.org
5.
Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa
tel. 22 622 25 17
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl
e-mail: asysty@cpk.org.pl | sprawy sądowe
e-mail: warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl | zapisy na warsztaty oraz szkolenia
e-mail: porady.prawne@cpk.org.pl | porady prawne
e-mail: porady.psychologiczne@cpk.org.pl | porady psychologiczne
e-mail: wolontariat@cpk.org.pl | wolontariat
https://cpk.org.pl
6.
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa
tel. 22 855 44 32
e-mail: sekretariat@woik.waw.pl
http://www.woik.waw.pl
Dział Interwencji Kryzysowej – czynny całodobowo
tel. 22 855 44 32 | 514 202 619
e-mail: interwencjakryzysowa@woik.waw.pl
7.
Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
tel. 22 845 12 12 | 667 833 400
e-mail: poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl
https://woik.waw.pl/kontakt
8.
OPTA
ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa
tel. 22 424 09 89 | 22 425 82 00
e-mail: biuro@opta.org.pl
http://www.opta.org.pl
1.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
ul. Marywilska 44c, 03-042 Warszawa
tel. 22 300 20 45
e-mail: zespol@opsbialoleka.waw.pl
e-mail: stopprzemocy@opsbialoleka.waw.pl
https://www.opsbialoleka.waw.pl/index.php/przemoc
2.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
tel. 22 814 10 61
e-mail: info@pp-p.waw.pl
http://pp-p.waw.pl
3.
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Białołęka m.st. Warszawy
ul. Marywilska 44c, 03-042 Warszawa
tel. 22 300 47 34
e-mail: bialoleka_dza@um.warszawa.pl
4.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Marywilska 44c lok. 5, 03-042 Warszawa
tel. 22 300 47 35
e-mail: pik@qrozwojowi.org.pl
http://www.pik.qrozwojowi.org.pl
5.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicowy Warszawa – Białołęka
ul. Marywilska 56a, 03-042 Warszawa
tel. 22 676 91 65
e-mail: tpd.marywilska@wp.pl
http://www.bialolekatpd.org.pl
6.
Komisariat Policji Warszawa – Białołęka
ul. Myśliborska 65, 03-185 Warszawa
tel. 22 603 51 30 | 22 603 51 31
http://pragapn.policja.waw.pl
7.
Centrum Pomocy Bliźniemu Monar MARKOT
ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa
tel. 22 676 99 97
e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl
http://www.cpb.waw.pl
8.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa
tel. 22 509 15 00 | 22 509 16 48
http://www.warszawapraga.so.gov.pl
9.
Samodzielny Publiczny ZOZ Warszawa – Białołęka
ul. Milenijna 4, 03-125 Warszawa
tel. 22 519 33 00 | 22 519 33 03
e-mail: sekretariat@zozbialoleka.waw.pl