Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

65 zł za m-c – w przypadku gdy uczęszcza do naszej placówki jedno dziecko tego samego rodzica

60 zł za m-c, za dziecko – w przypadku gdy uczęszcza równocześnie więcej niż jedno dziecko tego samego rodzica

585 zł (w przypadku gdy uczęszcza do naszej placówki jedno dziecko tego samego rodzica)

540 zł za dziecko (w przypadku gdy uczęszcza równocześnie więcej niż jedno dziecko tego samego rodzica)

* Przy płatności za cały rok "z góry" do dnia 15 października 2019 r.

Uprzejmie prosimy Rodziców o deklarowanie składki na fundusz Rady Rodziców w kwocie wskazanej powyżej. Jednocześnie informujemy, że Państwa wpłaty przeznaczone będą w całości na potrzeby dzieci i umożliwią nam uatrakcyjnienie pobytu oraz poszerzenie edukacji kulturalnej naszym wychowankom.

Wpłaty przelewem na fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
ul. Strumykowa 17, 03-138 Warszawa

Numer rachunku bankowego:
33 1240 6117 1111 0010 2968 4479

(w tytule przelewu należy wpisać: fundusz Rady Rodziców, imię i nazwisko dziecka, grupa)