Ogłoszenia archiwalne

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

W związku z planowanym otwarciem przedszkola od 18 maja br. i przyjęciem dzieci na zajęcia zostały opracowane procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka”. Obecność dziecka w przedszkolu wymaga uzgodnienia z przedszkolem, zapoznania się i zaakceptowania obowiązujących w placówce procedur oraz złożenia stosownych oświadczeń.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Sukcesywną dostawę warzyw i owoców świeżych dla Przedszkola nr 226 w Warszawie – 2020 rok".

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu na "Sukcesywną dostawę warzyw i owoców świeżych dla Przedszkola nr 226 w Warszawie – 2020 rok".