Grupa 2
Nauczyciele
Ewa Odorowicz
Izabela Rój

Kontakt
+48 22 676 51 95 wew. 14