Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie.