Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie, sporządzony na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.