Grupa 14
Nauczyciele
Ewelina Brzezińska
Anna Kamińska

Kontakt
+48 22 676 51 95 wew. 23
Zamierzenia miesięczne w roku szkolnym 2019/2020: