Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków – aktualizacja

Przedstawiamy zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.