Sprawozdanie finansowe Przedszkola

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Przedszkola zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawy.