Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w naszym przedszkolu

W związku z ostatnim wydarzeniem w kraju, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół, informujemy Państwa, że zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu jest naszym priorytetem. Placówka nasza prowadzi szereg działań profilaktycznych i wychowawczych oraz posiada opracowane procedury dotyczące bezpieczeństwa.

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom zintensyfikowaliśmy jeszcze nasze działania:

  1. odbyło się spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców podczas którego zostały przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce,
  2. w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie rada pedagogiczna na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych,
  3. przeprowadzone zostaną także zajęcia dla dzieci na temat bezpieczeństwa i procedur zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

W zakładce Organizacja/Dokumenty znajdą Państwo stosowne załączniki.