Ogłoszenia

Grafik uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

Grafik uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w roku szkolnym 2018/2019

Życzenia świąteczne

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę warzyw i owoców świeżych dla Przedszkola nr 226 w Warszawie – 2019 rok”.