Ogłoszenia

Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Warszawskie Koło PSONI wraz z Centrum Rehabilitacji Constance Care, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje Projekt RPMA.09.02.02-14-9353/17-00 "Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym".