Ogłoszenia

Plakat informacyjny w związku z sytuacją epidemiczną

Szanowni rodzice! W trosce o bezpieczeństwo Waszego dziecka i pracowników placówki przedstawiamy nową organizację opieki w czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Instrukcje GIS

Prezentujemy opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

Ankieta dla Rodziców

Szanowni Rodzice! Przedstawiamy ankietę dotyczącą chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 18 maja 2020 r.